Zoeken
stuur door naar een bekende

Aanvraag verlof

Aanvragen vakantieverlof,

Regelmatig komen er vanuit ouders verzoeken voor verlof buiten de reguliere schoolvakanties om. Natuurlijk zijn er bijzondere omstandigheden, waarbij dit kan. Wel zal de directeur kijken of de verlofaanvraag gerechtvaardigd is.

Het formulier tot aanvraag van verlof  kunt u thuis via deze website openen en uitprinten.
U kunt het formulier ingevuld weer inleveren op school bij de leerkracht van uw kind. Deze zal er voor zorgdragen dat het formulier op de juiste plek terrecht komt. U ontvangt daarna zo snel mogelijk antwoord terug van school.

Formulier aanvraag vakantieverlof buiten de schoolvakanties