Zoeken
stuur door naar een bekende

Leerlingenvervoer

Regels vervoer kinderen

Vanaf 1 maart 2006 geldt het volgende:

Kinderen kleiner dan 1,35 m moeten een autostoeltje of zittingverhoger gebruiken

Kinderen groter dan 1,35 m en volwassenen (18 jaar en ouder) moeten de autogordel gebruiken en mogen zo nodig ook een zittingverhoger gebruiken

De autostoeltjes en zittingverhogers moeten goedgekeurd zijn volgens ECE-reglement 44/03 (of hoger: 44/04). Dit is te zien aan een keuringslabel of -sticker. Voor een goede werking moeten de autostoeltjes of de zittingverhoger op de juiste manier zijn vastgezet.

Vervoer van andere kinderen
Van ouders en pleegouders wordt verwacht dat ze voor hun eigen kind een autostoeltje of zittingverhoger in de auto hebben. Maar er rijden misschien ook wel eens andere kinderen mee, bijvoorbeeld een schoolreisje of excursie dicht in de buurt. Voor deze kinderen kan niet altijd een autostoeltje of zittingverhoger aanwezig zijn.

Bij dit soort incidenteel vervoer over beperkte afstand (dus niet op een vakantiereis) mogen op de achterzitplaatsen kinderen vanaf 3 jaar (maar niet de eigen kinderen) volstaan met gebruik van de gordel. De afstand moet dan minder dan 50 km zijn.

Wij vragen u hierbij toestemming, dat uw kind tijdens schooluren in een auto met anderen wordt vervoerd. Als u die toestemming niet geeft, wilt u dat dan schriftelijk aan de juf doorgeven. Uw zoon/dochter mag dan alleen bij u in de auto vervoerd worden.

Van de ouders die rijden, wordt verwacht dat ze een inzittendenverzekering hebben. Wilt u dat goed nakijken?