Zoeken
stuur door naar een bekende

Oudercontacten

Geplande contacten tussen school en ouders:

* Kennismakings-/afstemmingsgesprek                          augustus 2015
* 10-min.gesprek (op inschrijving)                    oktober/november 2015
* Rapport (behalve de kinderen van groep 1)                   februari 2016
* 10-min.gesprek eigen tijdsplanning              (tussen 4 en 21 februari)
* Adviesgesprek groep 8                                                  februari 2016
* 10-min.gesprek (op uitnodiging)                                          juni 2016
* Rapport                                                                                 juli 2016

Ouderbetrokkenheid
Vanaf augustus 2015 organiseren we de gesprekken met ouders op een andere manier, we hopen dat dit de betrokkenheid tussen ouders en school zal vergroten. In juni 2016 gaan we dit evalueren en bekijken waar bijstelling noodzakelijk is.

Wat is die andere manier?
In de laatste week van de zomervakantie of de eerste twee weken daarna is er met iedere ouder(s)/verzorger(s) én kind een kennismakings-/afstemmingsgesprek. Alle belangrijke zaken die u als ouders/verzorgers kwijt wilt over uw kind kan daar plaatsvinden. Omgekeerd kan de leerkracht aangeven wat voor haar/hem heel belangrijk is en wat zij/hij van u als ouders/verzorgers verwacht. U kunt in dat gesprek ook aangeven hoe u graag contact wilt houden met school en op welke informatie u prijs stelt. Voor de zomervakantie ontvangt u een lijst waarop u bepaalde zaken kunt aangeven over uw kind, door deze voorbereiding kan het gesprek veel meer diepgang krijgen. Daarna vinden er gedurende het schooljaar uiteraard nog meer gesprekken plaats, u ziet dit hierboven in het schema. In groep 8 vinden er met de ouders gesprekken plaats rondom de doorverwijzing naar het Voortgezet Onderwijs. 

De leerkrachten berichten de ouders met de informatie die “groeps-eigen” is, o.a. uitnodigingen om hulp, huiswerk enz. Eén keer per maand ontvangen alle ouders de oudernieuwsbrief.  

* Twee keer per jaar ontvangen de kinderen een rapport mee naar huis.
* Twee keer per jaar ontvangen de ouders bij het rapport een apart overzicht met daarop de CITO      resultaten. Dit wordt mondeling toegelicht, tijdens de 10 minuten gesprekken.
* Indien nodig zijn er meerdere gesprekken met ouders.