Zoeken
stuur door naar een bekende

Parkeren

Beste ouders,

De verkeersituatie rondom onze school is vaak wat hectisch omdat er weinig parkeer gelegenheid is. Inmiddels is ook de "kiss and ride" strook verdwenen. Natuurlijk begrijpen wij dat u jongere kinderen zelf in de klas wilt brengen, graag zelfs. U wordt dan echter wel heel vriendelijk verzocht uw auto op een parkeerplek te zetten die hier ook daadwerkelijk voor bedoeld is. We hebben bezoek gehad van de politie en die hebben aangegeven de situatie op deze manier niet acceptabel te vinden en wij zijn het daar volkomen mee eens. Graag uw medewerking om gevaarlijke situaties voor onze kinderen te voorkomen!
Inmiddels is er achter de school een parkeerterein gerealiseerd waar het personeel van de Beatrixschool parkeert. Ook is er een achteringang gekomen, waardoor fietsen ook via de achterzijde het hek binnen kunnen. Hierdoor hopen we de verkeersstroom beter verdeeld te hebben.