Zoeken
stuur door naar een bekende

Cultuurschool/IPC

Cultuur op de Beatrixschool

Op de Beatrixschool vinden we cultuur belangrijk. We vinden het belangrijk dat ieder kind de ruimte krijgt om zijn/haar talenten te kunnen ontwikkelen vanuit de visie“ Ieder kind een kanjer”. 
Door cultuureducatie willen we de talenten van kinderen die God heeft meegegeven verder tot bloei  brengen.
Ook maken we gebruik van Culturele Haven, een culturele leerlijn speciaal ontwikkelt voor Flevoland. Hierin staat centraal “Wie ben ik en waar kom ik vandaan”.
We mogen ontdekken dat we op een bijzondere plek wonen. We gaan hierbij in op ons eigen culturele omgeving en erfgoed van Urk en de ontstaansgeschiedenis van de NOP. 
We willen met cultuuronderwijs de band tussen de school en haar (culturele) omgeving versterken. De kinderen worden zich door cultuuronderwijs bewust van hun eigen culturele erfgoed.
Door cultuuronderwijs op de basisschool te volgen, wordt de drempel lager om op lagere leeftijd deel te nemen aan culturele activiteiten.

                                                                                                      
Ieder kind een kanjer:
Ieder kind heeft wel iets waar hij goed in is. Kinderen ontdekken door cultuuronderwijs waarin ze mogelijk uitblinken en kunnen hun talent tot bloei brengen. Hierdoor willen we dat de kinderen meer zelfvertrouwen krijgen.
Wij willen als school onze leerlingen kennis laten maken met alle disciplines van cultuureducatie:
muziek, literatuur, beeldende kunst, dans, drama, en media. Verder willen we aandacht besteden aan hun eigen culturele erfgoed. Ieder kind kan zijn of haar talent voor bepaalde vormen van cultuureducatie ontdekken. Ze doen specifieke kennis en vaardigheden op binnen de verschillende kunstdisciplines, doordat ze kennis maken met veel verschillende vormen. Zo draagt cultuuronderwijs bij aan hun brede ontwikkeling en biedt kinderen op deze manier kansen.

                                                                 
Culturele Haven en IPC
Op de Beatrixschool werken we met IPC. Dit is een methode waarbij we steeds een periode van 6 weken werken rond een bepaald thema. Ook de vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, muziek, beeldende vorming zijn hierin opgenomen. De lespakketten van Culturele Haven koppelen we, als het aansluit, aan het thema van IPC. Zo zijn culturele excursies of gastdocenten zo veel mogelijk passend bij het thema, waardoor culturele activiteiten meer betekenis krijgen en de betrokkenheid nog groter zal zijn.
Een groot deel van de culturele activiteiten worden betaald uit de cultuurpot. Sommige kosten voor het thematische onderwijs betalen we met het geld opgehaald uit acties. In het kopje hiernaast  "IPC in de notendop" staat meer informatie over IPC.

In de bijlage vindt u het portret dat van onze school is gemaakt. In het artikel wordt prachtig beschreven hoe wij op de Prinses Beatrixschool IPC en cultuureducatie vormgeven binnen onze school, in relatie met het thematisch werken.
Prinses_Beatrixschool_in_Urk_SLO_artikel.pdf

Beeldmateriaal rond het cultuuronderwijs zal in verband met de privacywet niet meer gedeeld worden op de website, maar via klasbord door de eigen leerkracht met alleen de ouders van de eigen groep.