Zoeken
stuur door naar een bekende

Groepen 3 en 4

Aan de ouders van groep 3 en 4

Welkom op de pagina van de groepen  3 en 4.
Op deze pagina staan een aantal belangrijke zaken over de gang van zaken in de groepen  3 en 4.

Gym:
In de gymzaal zijn gymschoenen verplicht. Wie geen gymschoenen of gymkleding mee heeft, zit helaas aan de kant.
De juiste dag waarop wordt gegymt zult u nog horen.

Contact:
Blijf niet rondlopen met uw vragen. Als er wat is, kom gerust. "s Morgens en 's middags willen we graag meteen beginnen. Na schooltijd is er altijd wel een mogelijkheid om even te praten en anders kunnen we een afspraak maken. Ook kan het natuurlijk via de mail.

Trakteren:
Als uw kind jarig is en hij/zij gaat trakteren overleg dan met de juf hoe laat u de traktatie mag komen brengen.
Op woensdag en vrijdag zijn de fruitdagen.
Is er een va, moe, opa of oma jarig, dan mag er een kleurplaat gemaakt worden.
Wilt u dan wel even een briefje meegeven.
 

Klasbord:

Via klasbord delen we regelmatig foto's uit onze klas. Dit is een gesloten omgeving vergelijkbaar met een whatts app groep. De leerkracht beheert deze en ouders kunnen zich via een door de leerkracht toegestuurde link aanmelden. Foto's van de kinderen in onze klas worden dan dus alleen gedeeld met de ouders van onze groep en zijn niet zichtbaar voor iedereen, zoals op de website.

Groep 3 Leren lezen:
We leren lezen volgens de nieuwe Kim versie van Veilig leren lezen. Ook werken we thematisch volgens de thema's van IPC. Waar mogelijk gaan de leerlingen op de middag ook aan de slag met woorden en teksten rond het thema.
Na het afnemen van de woordleestoetsen Veilig en vlot kan het zijn dat uw kind nog moeite heeft met bepaalde letters/ type woorden.  De leerkracht kan dan een blad meegeven of deze thuis te oefenen. Dit moet dan dagelijks gebeuren.
Begin groep 3 lezen de meeste kinderen in groep 3 AVI start
Na de kerstvakantie kunt u proberen of AVI M3 lukt
Vanaf april kunt u AVI E3 met uw kind proberen te lezen.

Thuis lezen is ook erg belangrijk. Elke dag 5-10 minuutjes is al voldoende om vlotter te leren lezen. Zelf een boekje kiezen uit de bieb werkt ook erg stimulerend.

In groep 4 wordt M4 en E4 gelezen. Maar de vlotte lezers komen zelfs al verder. De meeste kinderen weten het niveau waar ze op lezen.
Let erop bij de vlotte lezers dat ze ook boeken kiezen die binnen de belevingswereld passen passend bij de leeftijd.
Hieronder nog twee artikelen over samen lezen:
Samen_lezen_voor_thuis.pdf

Tips_om_samen_te_lezen.pdf

Huiswerk
Groep 4 krijgt een huiswerkblad mee om thuis verder te oefenen.
Ook leren we een psalmvers. Deze is in de groepen 3 en 4 hetzelfde als op de zondagschool.
Dit om verwarring voor de kinderen te voorkomen.

Spelling groep 3 en 4
Dit jaar gaan we werken met de nieuwe methode voor taal en spelling "Staal".