Zoeken
stuur door naar een bekende

MR

Even voorstellen.......

Wij zijn de leden van de medezeggenschapsraad van de Beatrixschool. Wij komen ongeveer 6 keer per schooljaar bij elkaar om met elkaar tepraten over schoolzaken.

Wij bestaan uit een aantal ouders en een aantal leerkrachten van de school. Door de foto's hieronder weet u wie u met mogelijke vragen kunt benaderen. Ook kunt u via het volgende mailadres vragen bij de mr neerleggen: mrbeatrix@rehoboth.nu

Vanuit het personeel zitten in de mr:   

   Marielle de Boer               Jante Pasterkamp        Willianne Steenbergen
            

 

                      
marielledeboer@rehoboth.nu
jantepasterkamp@rehoboth.nu  
williannekaptein@rehoboth.nu

De oudervertegenwoordigers zijn:
        Dirk Evert de Vries
Mijn naam is Dirk Evert de Vries. Sinds oktober 2010 getrouwd met Ilse de Vries Oost. Samen hebben wij drie jongens, Pieter,  Floris en Judah. Als persoonlijk begeleider ben ik werkzaam voor ´s Heeren Loo en ondersteun ik mensen met een verstandelijke beperking op woonvorm de Kotter te Urk. 
Door mijn ervaring in de zorg weet ik hoe belangrijk en waardevol de samenwerking met ouders is. Hierdoor maak je keuzes die gedragen worden, kun je als professional beter verantwoording afdragen en uiteindelijk krijg je meer waardering voor elkaar. (alleen ga je sneller, samen kom je verder) Als ouder en buurtbewoner wil ik daarom graag betrokken worden bij de keuze die de prinses Beatrix school maakt. 
Ik ben iemand die analyseert en creatief is in het zoeken naar nieuwe mogelijkheden. In contact ben ik toegankelijk en heb een open blik. Door mijn werk, heb ik kennis en ervaring met kinderen die zorg nodig hebben, ben ik bekend met verschillende overheidsinstantie en betrokken bij het opstellen van financiële begrotingen.

  Judith de Vries

Ik ben Judith de Vries- Oost. In het dagelijks leven ben ik naast moeder van drie dochters en vrouw van Andre werkzaam als begeleider op de kotter. Hier wonen mensen met een licht verstandelijke beperking.  Als hobby mag ik graag fotograferen en de mooie, bijzondere en emotionele kanten van het leven vangen in een plaatje. Ik wil graag wat betekenen voor de mensen op de werkvloer en de kinderen die het onderwijs genieten. Ik denk dat de MR de juiste plek is om hier iets mee te gaan doen.
Ik heb  ervaring opgedaan binnen het bestuur van de schoolvereniging.                                                                                                                       
 
Jeanet Langman
Mijn naam is Jeanet Langman, getrouwd en full-time moeder van 3 kinderen. Jaslynn, Amy en onze jongste is 3 jaar.
Ik heb mij verkiesbaar gesteld voor de MR omdat ik het belangrijk vind om als ouder betrokken te zijn bij het onderwijs van onze kinderen.
Mijn ervaring als (juridisch) secretaresse zal mij denk ik de nodige tools geven om binnen de MR te kunnen functioneren en uw stem te kunnen vertegenwoordigen. Immers een tevreden kind is een tevreden ouder!

Wat houdt een medezeggenschapsraad precies in… 

  • Een mr bestaat uit leerkrachten en ouders. 
  • Zes keer per schooljaar komt de mr een uurtje bij elkaar om na te denken over zaken aangaande school. De schooldirecteur voorziet de mr van alle informatie over zaken die op dat moment spelen. Ook ouders en personeel kunnen punten aandragen.
  • Als mr-lid denk je mee. Als het schoolbestuur nieuwe besluiten moet nemen, geeft de mr advies. Bijvoorbeeld wanneer de school een vacature heeft voor een leerkracht of schooldirecteur. De mr wordt betrokken bij de sollicitatieprocedure. Maar ook zaken zoals het schoolplein vernieuwen, schooltijden e.d, worden in de mr besproken. 
  • Voor sommige besluiten die het schoolbestuur wil nemen, is instemming nodig van de mr, bijvoorbeeld als het gaat om een wijziging in het schoolregelement.
  • Vindt u het interessant om nog meer te lezen over het functioneren van een M.R dan kunt u hier de brochure "  M.R en beleid"  lezen.