Zoeken
stuur door naar een bekende

Historie

Het schoolgebouw

In januari  1973 werd aan " de  Nink" de nieuw gebouwde kleuterschool in gebruik genomen, "de Molenwiek". Een school met twee grote kleuterklassen  en een speellokaal.

Op 1 april 1973 werd het 6- klassige schoolgebouw  aan "de Nink" in gebruik genomen. Deze school kreeg als naam de "Beatrixschool". Onder leiding van directeur Jan Hoefnagel werd gestart met 109 leerlingen. Met ingang van 1 augustus dat jaar werd de school een zogenaamde 6- mansschool met 172 leerlingen.

foto team jaren 70

 

Op  12 juli 1993 bericht het Urkerland over de plannen om de prinses Beatrixschool te verplaatsen naar de nieuwbouwwijk "het Urkerhard". Doordat de nieuwe basisscholen steeds groter worden door de bezuinigingen op de onderwijsbegroting en minimaal 305 leerlingen moeten hebben  voor het stichten van een school en het aanbod van leerlingen uit de omgeving van de Beatrixschool steeds minder wordt, moet er naar een oplossing gezocht worden. Verder zou  er op de dan huidige Beatrixschool een nieuw dak moeten komen. Al deze problemen zouden opgelost kunnen worden als de school aan de Nink verplaatst werd naar het Urkerhard.

Dan is het uiteindelijk zover en wordt er in mei 1998 eindelijk gestart met de bouw van onze huidige school. De bouw gaat voorspoedig en op 18 maart 1999 kan er verhuisd worden naar het splinternieuwe gebouw. De school biedt ruimte aan 12 groepen en er zijn voorbereidingen getroffen om uit te kunnen breiden naar 16 groepen. De kinderen en leerkrachten waren erg blij met hun nieuwe school, zo bleek wel uit de liedtekst: "De nieuwe school is supersuup"!!!

In maart 2000 wordt er bericht dat de nieuwe school zal worden uitgebreid naar 16 lokalen met een extra speellokaal.

Het oude schoolgebouw van de Beatrixschool is eerst gebruikt als zogenaamde "overloopschool". Door de klassenverkleining die op dat moment op alle scholen wordt doorgevoerd zijn er te weinig klaslokalen, waardoor er uitgeweken wordt naar het oude gebouw. De gemeente wil uiteindelijk de school afbreken en de kavel gebruiken voor woningbouw. In 2005 is de staat van de school slecht en wordt een voortdurend doelwit van vandalisme. Tot juli 2005 en de school op 3 verschillende plaatsen in brand wordt gestoken. Onze oude Beatrixschool ging in vlammen op.

Onze huidige Beatrixschool is al lang niet meer de 6- mansschool waarmee in 1973 gestart werd. Inmiddels telt ons team heel wat meer collega's. Maar net als toen gaan we ook nu met het zelfde enthousiasme aan de slag met onze leerlingen.