Zoeken
stuur door naar een bekende

Kanjer school

Het motto van onze school: Ieder kind een kanjer! De Beatrix is namelijk een kanjerschool geworden. In het schooljaar 2012-2013 hebben alle leerkrachten hun kanjerdiploma in ontvangst genomen.Een deel van de collega's had de training al gedaan. De kanjertraining is gericht op een veilig klimaat binnen de school. De basisregels van de kanjertraining zijn:

1. Wij vertrouwen elkaar                                                                      

2. Wij helpen elkaar

3. Wij lachen niet uit

4. Wij doen niet zielig

5. Niemand speelt de baas

In het schooljaar 2013/2014 is iedere leerkracht van onze school dus bevoegd om kanjertraining te geven. Op deze manier willen we de kinderen leren inzien hoe ze zich gedragen, waarom ze zich zo gedragen, hoe andere kinderen zich daardoor voelen en wat er anders kan. De school wordt mede door deze heldere regels en duidelijke trainingen die in elke groep herhaald worden een veilige plek voor de kinderen zodat ze zich optimaal ontwikkelen kunnen. Want de basis moet goed zijn dan kun je verder groeien en bloeien!

We hanteren op school het pestprotocol van de kanjertraining.

Dus: Ieder kind een kanjer op de Beatrix!