Zoeken
stuur door naar een bekende

Contact gegevens


Voor vragen op verenigingsniveau of vragen aan het bestuur kunt u zich richten tot de Algemene Directie. Het bezoekadres is Vlaak 14, 8321 RV Urk. Bereikbaarheid Algemene Directie: 

Eldert Schouten, algemeen directeur personeel en leerlingen: 0527-686973 of 06-83215376
Johan de Jong, algemeen directeur onderwijs: 0527-686974
Arie Baarssen, staflid: 0527-686972
Marrie Koffeman- van de Berg secretariaat: 0527-687018
Catharinus Doornbos, Bovenschools ICT-coördinator / Functionaris voor Gegevensbescherming
06-83796513

Het postadres van de vereniging is: Schoolvereniging Rehoboth, Postbus 61, 8320 AB Urk