Zoeken
stuur door naar een bekende

Toezichthouders

Het bestuur van schoolvereniging Rehoboth bestaat uit een toezichthoudend en een uitvoerend bestuur. Het toezichthoudend bestuur wordt gekozen door de leden. Het uitvoerend bestuur is de algemeen directeur (de heer J.A. de Jong) en wordt benoemd door het toezichthoudend bestuur. Momenteel hebben de volgende personen zitting in het toezichthoudend bestuur:

De heer W. Pansier, voorzitter
Mevrouw M. Romkes, secretaris/penningmeester
Mevrouw I. de Jong
Mevrouw D. Kater


Het toezichthoudend bestuur vergadert ten minste zes keer per jaar.