TSO en BSO

Tussenschoolse opvang
In samenwerking met Thuizzz bieden wij tussenschoolse opvang. Gezamenlijk verzorgen wij een veilige wandeling van school naar de Vlechttuinen. Uw kind blijft tussen de middag over om samen een broodje te eten en daarna kunnen ze lekker ontspannen of wat leuks doen samen.

TSO wordt aangeboden op maandag, dinsdag en donderdag. Hierbij worden naast vaste pedagogische medewerker(s) van Thuizzz ook vrijwilligers van school ingezet. Meer informatie over de tussenschoolse opvang en het aanmelden vindt u op deze pagina.

Buitenschoolseopvang
Thuizzz biedt ook voor- en naschoolse opvang. Kinderen die gebruik maken van de tussenschoolse opvang krijgen korting als zij ook naar de voor- of naschoolse opvang gaan.

Naast ‘Thuizzz’ wordt er ook voor- en naschoolse opvang verzorgd door “Ut Bottertjen” en “Ut Kuukediefien”.  

Contactgegevens

Thuizzz
Vlechttuinen 8
info@thuizzz.nl
0638184454
www.thuizzz.nl

Ut Kuukediefien
Nijverheidspad 10
info@kdvu.nl
0527-851109
www.kinderdagverblijfurk.nl

Ut Bottertjen
De Slenk 1
m.fruytier@fantaziehuis.nl
06-36200577
https://fantaziehuis.nl/locatie/fantaziehuis-ut-bottertjen-2